هتل سنتی خالو میرزا

مهمان سالاری باور قلبی ماست ...
09130005159
983532282767
فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

اتاق دو تخته

icon

اطلاعات اتاق : دارای 2 تخت یک نفره

این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
وضعیت : موجود است

اتاق زرشکی

icon

اتاق سه تخته شامل یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد ، ظرفیت این اتاق سه نفر تعریف شده است.

فضای این اتاق 21 متر مربع می باشد

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق صورتی

icon

این مجموعه اتاق های هتل سنتی خالو میرزا بر اساس نام رنگ های ایرانی گرفته شده است .

متراژ اتاق 6 متر مربع است

گنجایش این اتاق ها2 نفر است

 

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
وضعیت : موجود است

اتاق بنفش یا آبی

icon

این مجموعه اتاق های هتل سنتی خالو میرزا بر اساس نام رنگ های ایرانی گرفته شده است .

متراژ اتاق 15 متر مربع است

گنجایش این اتاق ها 4 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 2 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است

اتاق زرد

icon

اطلاعات اتاق : این مجموعه اتاق های هتل سنتی خالو میرزا بر اساس نام رنگ های ایرانی گرفته شده است .

این اتاق دارای دو اتاق 9 متری  و 6 متری می باشد که به یکدیگر متصل هستند

گنجایش این اتاق ها 4 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
وضعیت : موجود است

اتاق قرمز و سبز

icon

این مجموعه اتاق های هتل سنتی خالو میرزا بر اساس نام رنگ های ایرانی گرفته شده است .

متراژ اتاق 30 متر مربع است

گنجایش این اتاق ها 6 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 6
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است

اتاق نارنجی

icon

این مجموعه اتاق های هتل سنتی خالو میرزا بر اساس نام رنگ های ایرانی گرفته شده است .

متراژ اتاق 25 متر مربع است

گنجایش این اتاق ها 4 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 2 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است