انواع اتاق های قابل ارائه ما

هتل مان انواع اتاق ها و سوئیت ها در اندازه های مختلف و قیمت های متفاوت بر اساس سلیقه شما ارائه می دهد که می توانید انواع آن را در ذیل مشاهده بفرمایید .

اتاق دو تخته

icon

اطلاعات اتاق : دارای 2 تخت یک نفره

این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

سبز(سنتی)

icon

گنجایش این اتاق ها 6 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 6
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است

اتاق قرمز (سنتی)

icon

گنجایش این اتاق ها 6 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 6
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است

اتاق بنفش(سنتی)

icon

متراژ اتاق 15 متر مربع است

گنجایش این اتاق ها 4 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است

آبی(سنتی)

icon

متراژ اتاق 15 متر مربع است

گنجایش این اتاق ها 4 نفر است

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق نارنجی

icon

گنجایش این اتاق ها 4 نفر است

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

اتاق زرد

icon

اطلاعات اتاق :

گنجایش این اتاق ها 4 نفر است

 

 

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

اتاق زرشکی

icon

اتاق سه تخته  : شامل یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد ، ظرفیت این اتاق سه نفر تعریف شده است

فضای این اتاق 21 متر مربع می باشد

 

این اتاق قابلیت افزایش 1 نفر اضافه را دارد

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است