درباره ما

هتل سنتی خالو میرزا

ستاره: 1

پس از سپری کردن کوچه پس کوچه های در هم تنیده و طولانی که ژرفای تاریخ را به یاد می آورد، درب چوبی تراش خورده از چوب کهن در میان دیوار قطور کاهگلی خودنمایی می کند.

آنگاه که درب چوبی را به کناری هل می دهی، خنکا و سایه سار طاق بلند هشتی در ظهر کویر، رخسار آدمی را نوازش می دهد.

 

فضای هشتی همچون ستاره ایست دنباله دار که گویی از آسمان پرستاره کویر به دور افتاده و دنباله آن راهرویی است که انسان را به قلب تاریخ می برد.

خانه خالو میرزای عقدا، یک خانه چهار ایوانی با معماری اصیل ایرانی است. این خانه به خالو میرزا که یکی از بزرگان و ثروتمندان عقدا بوده، نسبت داده می شود و قدمت آن به دوره ایلخانی باز می گردد.

فضاهای خانه شامل هشتی، راهرو، حیاط، مطبخ، تالار، ایوان و اتاق هاست. 10 اتاق  در درون هر صفه به صورت متقارن بنا شده و فضاهای داخلی با طاق و تویزه های بلند و طاقچه های بسیار همراه با بوی دلنشین کاهگل و لحاف کرسی اتاق ها، تو را به قصه های هزار و یکشب مادربزرگها رهسپار می کند.

فاصله هتل سنتی خالو میرزا با مراکز مهم و دسترسی ها

فاصله تا فرودگاه : 60 دقیقه با ماشین

 

فاصله تا یزد : 60 دقیقه با ماشین

فاصله تا اصفهان : 120دقیقه با ماشین

 

آدرس: یزد , شهر عقدا , هتل سنتی خالو میرزا

شماره موبایل: 09130005159
شماره فکس: 03532282767